Del siden:
Europæisk Patient Akademi

Hvad er EUPATI?

Europæiske Patienters Akademi for Innovativ Behandling, EUPATI, er et fælles europæisk netværk, der er ledet af patienternes paraplyorganisation European Patients’ Forum, EPF.  Netværket består af 33 organisationer med partnere fra patientorganisationer, universiteter og ngo’er samt en række medicinalvirksomheder.

Vi fokuserer på at uddanne patienter og øge patienters kompetencer til at forstå og bidrage til forskning og udvikling af ny behandling med fokus på medicin, men på sigt også medicinsk udstyr og andre behandlingsformer. Det gør vi ved at udvikle objektiv, pålidelig og opdateret information målrettet patientrepræsentanter og offentligheden.

Materialet er frit tilgængeligt i Toolbox – den digitale værktøjsksse med mere end 3000 artikler, film og grafik. Du finder Toolbox på www.eupati.eu.
Toolbox er udgivet på otte europæiske sprog: engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, hollandsk, polsk og russisk. EUPATI Danmark har iværksat oversættelse af Toolbox til dansk, som vil være tilgængelig fra efteråret 2017. Du kan allerede nu finde de første danske oversættelser i pdf-format på www.eupati.eu/denmark.

EUPATI tilbyder desuden patienter et intensivt Patient Expert Kursus over 18 måneder i form af online undervisning, 2x5 dages intensive undervisningsophold samt tilhørende certificering. Kurset er målrettet patientrepræsentanter på tværs af sygdomsområder og udbydes kun på engelsk. Hvert år optages 55 kursister fra alle sygdomsområder. Næste ansøgningsperiode åbner i foråret 2018 med kursus start i september 2018.

*EUPATI oplyser ikke om sygdoms- eller behandlings-specifikke forhold men udelukkende om forskning og udvikling af medicin generelt. Specifik information og behandlingsvejledning er ud over EUPATIs formål, og vi henviser til sundhedsprofessionelle og patientforeninger for kvalificeret vejledning.

Se en video om EUPATI Toolbox

Mød EUPATI Danmark

Patientrepræsentanter

500px-placeholder

Lotte Klim

Patientrepræsentant

Næstformand, Type1

500px-placeholder

Lars Lehrmann

Patientrepræsentant

Bestyrelsesmedlem, Danmarks Bløderforening

500px-placeholder

Birthe Lemley

Patientrepræsentant

Formand, KIU - Kræft i Underlivet

Marianne Johansson

Patientrepræsentant

Bestyrelsesmedlem, DBO – Dansk Brystkræft Organisation

Charlotte Nørgaard

Patientrepræsentant

Grundlægger og formand, Lupus Friends & Family Org.

Akademiske repræsentanter

500px-placeholder

Niels Westergaard

Repræsentant lægemiddelvirksomhed

Science & Innovation Cluster Manager, Biopeople, Københavns Universitet

500px-placeholder

Susanne Kaae

Repræsentant lægemiddelvirksomhed

Associate Professor, Social og klinisk farmaci, Københavns Universitet

Medicinalindustriens repræsentanter

500px-placeholder

Malene Kelstrup

Représentant industriel

Medical Director, Takeda

500px-placeholder

Lasse Funch Jacobsen

Représentant industriel

Global network Lead, R&D Patient Partnering, Novo Nordisk

500px-placeholder

Martin Gormsen

Représentant industriel

Director International Medical Department, LEO Pharma

EUPATI ambassadører

500px-placeholder

Britta Smedegaard Andersen

EUPATI ambassadører

Project Director, NEXT

500px-placeholder

Pia Søegaard Andersen

EUPATI ambassadører

EUPATI Danmarks styregruppe

500px-placeholder

Lotte Klim

EUPATI Danmarks styregruppe

Type1

500px-placeholder

Lars Lehrmann

EUPATI Danmarks styregruppe

Danmarks Bløderforening

500px-placeholder

Charlotte Nørgaard

EUPATI Danmarks styregruppe

Lupus Friends & Family Org.

 

500px-placeholder

Birthe Lemley

EUPATI Danmarks styregruppe

KIU

500px-placeholder

Britta Smedegaard Andersen

EUPATI Danmarks styregruppe

NEXT Partnership

500px-placeholder

Merete Schmiegelow

EUPATI Danmarks styregruppe

500px-placeholder

Martin Gormsen

EUPATI Danmarks styregruppe

LEO Pharma

500px-placeholder

Niels Westergaard

EUPATI Danmarks styregruppe

Biopeople, Københavns Universitet

500px-placeholder

Lasse Funch Jacobsen

EUPATI Danmarks styregruppe

Novo Nordisk

EUPATI Danmark kommunikationsansvarlig

500px-placeholder

Britta Smedegaard Andersen

NEXT Partnership

EUPATI Danmark - baggrund

EUPATI, European Patients’ Academy on Therapeutic Innovation, blev officielt lanceret i marts 2012 i København ved DIA Europe Congress (Develop, Innovate, Advance). Her var repræsentanter fra offentlige institutioner, universiteter, virksomheder og patientforeninger til stede. Danske Biopeople har været aktiv i EUPATI siden begyndelsen, ligesom flere andre danske virksomheder og institutioner har været involveret i arbejdsgrupper, der har bidraget til udvikling af EUPATIs materiale og netværk.

Danmark er et foregangsland på flere niveauer i udvikling af nye behandlinger. Mange patienter er engageret i deres behandlinger, aktive i patientforeninger, og deltager gerne i afprøvning af ny medicin. Men patienter savner i vid udstrækning viden om og kompetencer til at bidrage konstruktivt til udvikling af medicin.

Det er derfor naturligt, at Danmark er blandt de lande, der tilbyder denne viden gennem udbredelse af EUPATIs undervisningsmateriale. Oprindeligt blev materialet udviklet på de syv europæiske hovedsprog, som Danmark på grund af størrelsen ikke var iblandt. På Biopeoples initiativ besluttede et netværk af danske patienter, medicinalvirksomheder og universiteter derfor at etablere EUPATI Danmark. Siden etableringen i har EUPATI Danmark iværksat oversættelse af undervisningsmaterialet Toolbox, som bliver tilgængeligt online i foråret 2017.

EUPATI Danmark – i fremtiden

EUPATI Danmarks vision er At uddanne patienter til at deltage aktivt i medicinudvikling.

EUPATI Danmarks mål:

  • at øge patienters kendskab til udvikling og regulering af lægemidler
  • at arbejde for patientinvolvering og partnerskaber med medicinudviklere
  • at uddanne patienter til at indgå i råd, udvalg og etiske komiteer
  • at medvirke til udvikling af best-practices for patientinvolvering i forskning, udvikling og evaluering af medicin

EUPATI Danmark informerer ikke om sygdomsspecifik behandling, men udelukkende om generelle principper for forskning og udvikling. For information om sygdomsspecifik medicin og behandling henviser vi til sundhedsprofessionelle og patientorganisationer.

Modtag nyheder fra EUPATI Danmark

Tilmeld dig vores mailingliste og modtag invitation om gratis arrangementer, netværkets aktiviteter og se vores informationsmateriale og guides.